Sort By:
View:
  • Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AOC(7M, 10M) rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AOC(7M, 10M) có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AOC(7M, 10M) rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  • Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AOC(7M, 10M) có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AO (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M) rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AO (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M) có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AO (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M) rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  • Cable DAC Cisco QSFP-4X10G-AO (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M) có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-ACU (7M, 10M) rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-H40G-ACU (7M, 10M) có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-H40G-ACU (7M, 10M) rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-ACU (7M, 10M)có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) có thể dùng để nối giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC15M rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC15M có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-H40G-AOC15M rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • able DAC Cisco QSFP-H40G-CU0 rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter… Cable DAC Cisco QSFP-H40G-CU0 có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-H40G-CU0 rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.
  • Cable DAC Cisco QSFP-H40G-CU0 có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cisco CFP-40G-FR được dùng để thiết kế mạng LAN với các khoảng cách truyền dẫn trong phạm vi 2km, ví dụ như: giữa các tầng trong một tòa nhà, giữa các tòa nhà. CFP-40G-FR cung cấp tốc độ truyền dẫn 40G quang do vậy chúng ta có thể sử dụng module CFP-40G-FR để làm uplink truyền dẫn dữ liệu tin cậy cho một phần vùng / một nhóm user (người sử dụng) với số lượng là 20 – 4000 users (điều này còn tùy thuộc vào yêu cầu truy xuất dữ liệu của các User).
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cáp hình chữ C (CFP) là một thỏa thuận đa nguồn để tạo ra một hình thức phổ biến cho việc truyền tín hiệu số tốc độ cao. C là viết tắt của chữ Latin C được sử dụng để thể hiện số 100 (centum), vì tiêu chuẩn được phát triển chủ yếu cho các hệ thống 100 Gigabit Ethernet.
  • Các mô hình thu phát CFCP của AscentOptics 40GBASE CFP là các thiết bị đầu vào / đầu ra có thể thay đổi nóng được cắm vào cổng chuyển mạch hoặc cổng định tuyến 40 gigabit Ethernet CFP. Họ cung cấp cho khách hàng 40 tùy chọn kết nối Gigabit Ethernet linh hoạt trong các lớp lõi và phân phối của trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp và các mạng nhà cung cấp dịch vụ.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cisco CFP-40G-LR4 được dùng để thiết kế mạng LAN với các khoảng cách truyền dẫn trong phạm vi 10km, ví dụ như: giữa các tầng trong một tòa nhà, giữa các tòa nhà. CFP-40G-LR4 cung cấp tốc độ truyền dẫn 40G quang do vậy chúng ta có thể sử dụng module CFP-40G-LR4 để làm uplink truyền dẫn dữ liệu tin cậy cho một phần vùng / một nhóm user (người sử dụng) với số lượng là 20 – 4000 users (điều này còn tùy thuộc vào yêu cầu truy xuất dữ liệu của các User).
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Cisco CFP-40G-SR4 được dùng để thiết kế mạng LAN với các khoảng cách truyền dẫn trong phạm vi 100m, ví dụ như: giữa các tầng trong một tòa nhà, giữa các tòa nhà. CFP-40G-SR4 cung cấp tốc độ truyền dẫn 40G quang do vậy chúng ta có thể sử dụng module CFP-40G-SR4 để làm uplink truyền dẫn dữ liệu tin cậy cho một phần vùng / một nhóm user (người sử dụng) với số lượng là 20 – 4000 users (điều này còn tùy thuộc vào yêu cầu truy xuất dữ liệu của các User).
  Liên hệ để báo giá
  So sánh
  • Converter quang Cisco CVR-QSFP-SFP10G= được dùng để chuyển đổi băng thông mạng LAN với thiết bị có cổng kết nối tốc độ cao 40G sử dụng đầu kết nối QSFP và các thiết bị sử dụng đầu kết nối 10G SFP+ khi các thiết bị kết nối ở đầu kia của mạng chạy với tốc dộ thấp hơn.
  • Converter quang Cisco CVR-QSFP-SFP10G= có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.
  Liên hệ để báo giá
  So sánh