Liên hệ để báo giá

In Stock
  • phân phối thiết bị mạng Cisco SCE 2020 hàng sài rồi
  • SCE2020-4XGBE-SM
  • Đã qua sử dụng, bảo hành 12 tháng

 

So sánh

Mô tả

Cisco SCE2020-4XGBE MM SCE2000 Series 4XGBE + 2x PWR-SCE-AC SCE-2020

1. SCE2020-4XGE-MM V04 QTY 1
2. SCE1010/2020 QTY 2
3. FAN-SCE = V01 QTY 1
4. CONSOLE CABLE QTY 1
5. RACKMOUNT EARS QTY 1 SET