Liên hệ để báo giá

In Stock
 • Vì QSFP-40G-BD-RX là module quang Multimode  do vậy để đảm bảo SQSFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multi Mode.
So sánh

Mô tả

Cisco Product #      : QSFP-40G-BD-RX=
Cisco Part Number : QSFP-40G-BD-RX
Made In (COO)         : Malaysia
Bảo hành                  : 24 tháng 1 đổi 1

Giới thiệu Module Quang Cisco QSFP-40G-BD-RX

Module quang Cisco QSFP-40G-BD-RX là module quang cho môi trường truyền dẫn Multi Mode với bước sóng là 832 – 918nm, khoảng cách truyền dẫn tối đa là 150m, sử dụng đầu kết nối LC duplex ( 2 đầu nhỏ), Module quang QSFP-40G-BD-RX hỗ trợ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế, cắm module QSFP-40G-BD-RX vào Switch, Router của cisco mà không cần phải tắt thiết bị hoặc khởi động lại thiết bị, mà thiết bị tự nhận và active để hoạt động luôn khi module QSFP-40G-BD-RX được cắm vào.

Công dụng Module Quang Cisco QSFP-40G-BD-RX

Vì QSFP-40G-BD-RX là module quang Multimode  do vậy để đảm bảo SQSFP hoạt động được thì mọi thứ phải đồng bộ, tức là cáp quang truyền dẫn, dây nhẩy, dây đuôi chuột (Pigtail) phải là Multi Mode.

Module Quang Cisco QSFP-40G-BD-RX Chính Hãng

Module quang Cisco QSFP-40G-BD-RX Standards:

● GR-20-CORE: Generic Requirements for Optical Fiber and Optical Fiber Cable

● GR-326-CORE: Generic Requirements for Single-Mode Optical Connectors and Jumper Assemblies

● GR-1435-CORE: Generic Requirements for Multifiber Optical Connectors

● IEEE 802.3ba (-SR4, -LR4)

● IEEE 802.3ae (-CSR4)

● QSFP+ MSA SFF-8436

● SFP+ MSA SFF-8431 and -8461

● RoHS 6

Module quang QSFP-40G-BD-RX được sử dụng cho các thiết bị của Cisco:

 • Cisco Nexus 2000 Series
 • Cisco Nexus 3000 Series
 • Cisco Nexus 3100 Series
 • Cisco Nexus 3200 Series
 • Cisco Nexus 5000 Series
 • Cisco Nexus 6000 Series
 • Cisco Nexus 7000 Series
 • Cisco Nexus 9000 Series (Modular 9500)
 • Cisco Nexus 9000 Series (Fixed 9300)
 • Cisco Nexus 9000 Series (Fixed 9200) NX-OS Mode
 • Cisco Nexus 9000 Series (Fixed 9300) ACI Mode
 • Catalyst 6500 Series
 • Catalyst 6800 Series
 • Catalyst 3850 Series
 • Cisco Unified Computing System
 • CRS Router
 • ASR 9000 Series Router
 • NCS 6000 Router
 • NCS 1002 Router