Mô tả

Nokia SFP 1GE 100m Copper C – MXP-24RJ

Chuyên gắn cho thiết bị truyền dẫn & trạm phát sóng BTS.

Chạy cho hệ thống Juniper, Huawei, Erricsion v.v……

Module sfp đồng giá rẻ, Sfp copper đồng giá rẻ …