Mô tả

Bảng báo giá tham khảo thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9300 hàng đã qua sử dụng

Vui lòng call: +84 902966449 để biết thêm chi tiết về switch C9300 hàng sài rồi

C9300-24H-10A hàng sài rồi Catalyst 9300 24-port UPoE+, Network Advantage, 10yr $6321 106,192,800 Liên hệ
C9300-24H-10E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24-port UPoE+, Network Essentials, 10yr $6321 106,192,800 Liên hệ
C9300-24H-A hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24-port UPoE+, Network Advatege $6385 107,268,000 Liên hệ
C9300-24H-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24-port UPoE+, Network Essentials $6385 107,268,000 Liên hệ
C9300-24P-A hàng sài rồi Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage $5566 93,508,800 Liên hệ
C9300-24P-E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials $5566 93,508,800 Liên hệ
C9300-24S-A hàng sài rồi Catalyst 9300  24 GE SFP Ports, modular uplink Switch $22030 370,104,000 Liên hệ
C9300-24S-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300  24 GE SFP Ports, modular uplink Switch $22030 370,104,000 Liên hệ
C9300-24T-A hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage $4740 79,632,000 Liên hệ
C9300-24T-A-CCL Catalyst 9300 24-port data only, Cloud onRamp $4690 78,792,000 Liên hệ
C9300-24T-E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials $4740 79,632,000 Liên hệ
C9300-24U-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage $6081 102,160,800 Liên hệ
C9300-24UB-A hàng đã qua sử dụng Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage $7300 122,640,000 Liên hệ
C9300-24UB-A= hàng cũ giá rẻ Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage $7300 122,640,000 Liên hệ
C9300-24UB-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials $7300 122,640,000 Liên hệ
C9300-24UB-E= hàng sài rồi Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials $7300 122,640,000 Liên hệ
C9300-24U-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials $6081 102,160,800 Liên hệ
C9300-24UX-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Advantage $12641 212,368,800 Liên hệ
C9300-24UXB-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage $15500 260,400,000 Liên hệ
C9300-24UXB-A= hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage $15500 260,400,000 Liên hệ
C9300-24UXB-E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials $15500 260,400,000 Liên hệ
C9300-24UXB-E= hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials $15500 260,400,000 Liên hệ
C9300-24UX-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials $12641 212,368,800 Liên hệ
C9300-48H-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Advantage $11146 187,252,800 Liên hệ
C9300-48H-A= hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Advantage $11035.5 185,396,400 Liên hệ
C9300-48H-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Essentials $11146 187,252,800 Liên hệ
C9300-48P-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage $9581 160,960,800 Liên hệ
C9300-48P-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials $9581 160,960,800 Liên hệ
C9300-48S-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300  48 GE SFP Ports, modular uplink Switch $24600 413,280,000 Liên hệ
C9300-48S-E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300  48 GE SFP Ports, modular uplink Switch $24600 413,280,000 Liên hệ
C9300-48T-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage $7960 133,728,000 Liên hệ
C9300-48T-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials $7960 133,728,000 Liên hệ
C9300-48U-A hàng sài rồi Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage $10610 178,248,000 Liên hệ
C9300-48UB-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage $12700 213,360,000 Liên hệ
C9300-48UB-A= Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage $12700 213,360,000 Liên hệ
C9300-48UB-E Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials $12700 213,360,000 Liên hệ
C9300-48UB-E= hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials $12700 213,360,000 Liên hệ
C9300-48U-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials $10610 178,248,000 Liên hệ
C9300-48UN-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Advantage $13000 218,400,000 Liên hệ
C9300-48UN-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Essentials $13000 218,400,000 Liên hệ
C9300-48UXM-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port(12 mGig, 36 2.5Gbps) Network Advantage $12641 212,368,800 Liên hệ
C9300-48UXM-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 48-port(12 mGig,36 2.5Gbps) Network Essentials $12641 212,368,800 Liên hệ
C9300L-24P-4G-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink $4540 76,272,000 Liên hệ
C9300L-24P-4G-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink $4540 76,272,000 Liên hệ
C9300L-24P-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink $6040 101,472,000 Liên hệ
C9300L-24P-4X-E hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink $6040 101,472,000 Liên hệ
C9300L-24T-4G-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x1G Uplink $4040 67,872,000 Liên hệ
C9300L-24T-4G-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x1G Uplink $4040 67,872,000 Liên hệ
C9300L-24T-4X-A hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x10G Uplink $5540 93,072,000 Liên hệ
C9300L-24T-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p data, Network Essentials ,4x10G Uplink $5540 93,072,000 Liên hệ
C9300L-24UXG2Q-10A hàng cũ giá rẻ C9300L 24p 8xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink $9140 153,552,000 Liên hệ
C9300L-24UXG2Q-10E hàng cũ giá rẻ C9300L 24p 8xmGig, Netw Ess,2x40G Uplink $9140 153,552,000 Liên hệ
C9300L-24UXG-2Q-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink $9140 153,552,000 Liên hệ
C9300L-24UXG-2Q-E Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink $9140 153,552,000 Liên hệ
C9300L-24UXG4X-10A C9300L 24p 8xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink $8140 136,752,000 Liên hệ
C9300L-24UXG4X-10E hàng đã qua sử dụng C9300L 24p 8xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink $8140 136,752,000 Liên hệ
C9300L-24UXG-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink $8140 136,752,000 Liên hệ
C9300L-24UXG-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink $8140 136,752,000 Liên hệ
C9300L-48P-4G-A hàng sài rồi Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink $7380 123,984,000 Liên hệ
C9300L-48P-4G-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink $7380 123,984,000 Liên hệ
C9300L-48P-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink $8880 149,184,000 Liên hệ
C9300L-48P-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink $8880 149,184,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4G-10A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x1G Uplink,10y $8380 140,784,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4G-10E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x1G Uplink,10y $8380 140,784,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4G-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x1G Uplink $8380 140,784,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4G-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x1G Uplink $8380 140,784,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4X-10A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x10G Uplink,10y $9880 165,984,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4X-10E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x10G Uplink,10y $9880 165,984,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Advantage,4x10G Uplink $9880 165,984,000 Liên hệ
C9300L-48PF-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Essentials,4x10G Uplink $9880 165,984,000 Liên hệ
C9300L-48T-4G-10A hàng cũ giá rẻ C9300L 48p Data, Netw Adv,4x1G Uplink $5980 100,464,000 Liên hệ
C9300L-48T-4G-10E hàng cũ giá rẻ C9300L 48p Data, Netw Ess,4x1G Uplink $5980 100,464,000 Liên hệ
C9300L-48T-4G-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x1G Uplink $5980 100,464,000 Liên hệ
C9300L-48T-4G-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x1G Uplink $5980 100,464,000 Liên hệ
C9300L-48T-4X-10A hàng cũ giá rẻ C9300L 48p Data, Netw Adv,4x10G Uplink $7480 125,664,000 Liên hệ
C9300L-48T-4X-10E hàng sài rồi C9300L 48p Data, Netw Ess,4x10G Uplink $7480 125,664,000 Liên hệ
C9300L-48T-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x10G Uplink $7480 125,664,000 Liên hệ
C9300L-48T-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink $7480 125,664,000 Liên hệ
C9300L-48UXG2Q-10A hàng cũ giá rẻ C9300L 48p 12xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink $13980 234,864,000 Liên hệ
C9300L-48UXG2Q-10E C9300L 48p 12xmGig, Netw Ess,2x40G Uplink $13980 234,864,000 Liên hệ
C9300L-48UXG-2Q-A hàng đã qua sử dụng Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink $13980 234,864,000 Liên hệ
C9300L-48UXG-2Q-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink $13980 234,864,000 Liên hệ
C9300L-48UXG4X-10A hàng cũ giá rẻ C9300L 48p 12xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink $12980 218,064,000 Liên hệ
C9300L-48UXG4X-10E hàng cũ giá rẻ C9300L 48p 12xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink $12980 218,064,000 Liên hệ
C9300L-48UXG-4X-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink $12980 218,064,000 Liên hệ
C9300L-48UXG-4X-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink $12980 218,064,000 Liên hệ
C9300X-12Y-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch $17000 285,600,000 Liên hệ
C9300X-12Y-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch $17000 285,600,000 Liên hệ
C9300X-24Y-A hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300X  24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch $25000 420,000,000 Liên hệ
C9300X-24Y-E hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300X  24x25G Fiber Ports, modular uplink Switch $25000 420,000,000 Liên hệ
C9300X-NM-2C= hàng cũ giá rẻ Catalyst 9300 2 x 40G/100G Network Module QSFP+/QSFP28 $2550 42,840,000 Liên hệ
C9300X-NM-8Y= hàng sài rồi Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 $2550 42,840,000 Liên hệ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị chuyển mạch switch Cisco C9300 cũ giá rẻ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *