Phụ Kiện Quang Giá Rẻ

Cart

SẠC PIN MÁY CẠO RÂU BRAUN

In stock

CỦ SẠC ĐIỆN CHO NHIỀU DÒNG MÁY THÔNG DỤNG CỦA BRAUN

INPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;

OUT PUT:12V =/DC 400MA

39.000 

BRAUN 5 210

INPUT :100-240V -/ac 50-60Hz/7W;

OUT PUT:12V =/DC 400MA

12V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 5210

12V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 521012V 0.4A ban ac adapter sạc điện dây cho braun máy cạo râu 5497 5612 5210