Liên hệ để báo giá

In Stock

Huawei 34060528 Source  6G 10KM SPP-8F-LR-IDFC-HW SFP+ optical module

So sánh

Mô tả

Huawei 34060528 Source  6G 10KM SPP-8F-LR-IDFC-HW SFP+ optical module