Mô tả

Cisco Product #      :  QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)
Cisco Part Number : QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)
Made In (COO)        : Malaysia
Bảo hành                 : 12 tháng 1 đổi 1

GIỚI THIỆU VỀ CABLE DAC CISCO QSFP-100G-AOC(1M, 2M, 3M, 5M)

Cable Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) là cable được thiết kế theo chuẩn AOC (Active Optical Cable) sử dụng để liên kết từ 1 đầu kết nối QSFP 100Gbps sang 1 đầu QSFP  với tốc độ 100Gbps, có chiều dài (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M).

Cable DAC Qisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) hỗ thay thế nóng, điều đó có nghĩa là cho phép bạn thay thế, cắm Cable DAC isco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) vào các thiết bị chuyển mạch (Switch), thiết bị định tuyến (Router) của cisco mà không cần phải tắt thiết bị hoặc khởi động lại thiết bị, mà thiết bị tự nhận và active để hoạt động luôn khi Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) được cắm vào.

Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)

Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)rất thích hợp cho những kết nối ở khoảng cách ngắn như trong tủ Rack hay trong 1 Datacenter…

Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)có thể dễ dàng phân luồng và không bị nhiễu sóng điện từ nên Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu có mật độ tủ Rack cao hay cần sử dụng nhiều kết nối với tốc độ cao.

Cable DAC Cisco QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M) có thể dùng để nối cluster, HA, Uplink hoặc Stacking giữa các Switch, giữa các thiết bị Core hoặc thiết bị cần truyền dẫn tốc độ cao, hoặc giữa các Datacenter.

CISCO QSFP-100G-AOC (1M, 2M, 3M, 5M, 7M, 10M, 15M, 20M, 25M, 30M)

Cisco QSFP-100G to QSFP-100G AOC cables (Figure 4) are suitable for short distances and offer a flexible way to connect within racks and across racks. Active optical cables are much thinner and lighter than copper cables, which makes cable management easier. AOCs enable efficient system airflow, which is critical in high-density racks. Cisco currently offers active optical cables in lengths of x=1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, and 30 meters.